Psikotes Sinonim Part 5

1 min read

Psikotes Sinonim Part 5
Psikotes-Sinonim-Part-5
Psikotes Sinonim Part 5

Tes Psikotes Sinonim dan pembahasanya

Psikotes Sinonim Part 5 belajar dalam memahami tes sinonim  yang  terdapat 25 soal dan pembahasanya. 

1. TIMPANG = . . . . . . . .
A. Sama rata
B. Tak seimbang
C. Ganjil
D. Kesal
E. Aneh

2. HOMOGEN = . . . . . . . .
A. Berbeda
B. Sejenis
C. Harmonis
D. Udara
E. Sepadan

3. KREASI = . . . . . . . .
A. Rasa
B. Ciptaan
C. Rencana
D. Kemampuan berfikir
E. Kepandaian menari

4. ANALOGI = . . . . . . . .
A. Tersusun
B. Perbandingan
C. Pengembangan
D. Telaah
E. Menguraikan

5. MANGKAK = . . . . . . . .
A. Bengkak
B. Mangkat
C. Bangga
D. Dongkol
E. Hampa

6. BARIER = . . . . . . . .
A. Pertahanan
B. Belokan
C. Sungkup
D. Puncak
E. Penghalang

7. LEGIUN = . . . . . . . .
A. Gabungan
B. Individu
C. Sipil
D. Armada
E. Pertahanan

8. INKUBASI = . . . . . . . .
A. Pengembangbiakan
B. Masa tunas
C. Merawat
D. Laju sel
E. Pengubahan

9. ENIGMA = . . . . . . . .
A. Semesta
B. Nyata
C. Bayangan
D. Klenik
E. Teka-teki

10. ELUSIF = . . . . . . . .
A. Terkaan
B. Sandi
C. Misterius
D. Dugaan
E. Terpencil

11. FRAGMEN = . . . . . . . .
A. Penggalan
B. Bagian
C. Sisi
D. Nukilan
E. Rangkaian

12. INTERDIKSI = . . . . . . . .
A. Pelarangan
B. Pengecualian
C. Persetujuan
D. Penyimpangan
E. Kesenjangan

13. DEPORTASI = . . . . . . . .
A. Perhubungan
B. Penurunan
C. Pengangkatan
D. Pengusiran
E. Pengawasan

14. EKSAK = . . . . . . . .
A. Nyata
B. Tunggal
C. Sesuai
D. Pasti
E. Terbukti

15. MEMBRAN = . . . . . . . .
A. Plasma
B. Inti
C. Selaput
D. Kelenjar
E. Saluran

16. GLOSARI = . . . . . . . .
A. Istilah
B. Kosakata
C. Daftar
D. Penjelasan
E. Rangkuman

17. PREVALENSI = . . . . . . . .
A. Umum
B. Khusus
C. Guncangan
D. Ketakutan
E. Senang

18. DISKREDIT = . . . . . . . .
A. Menghalau
B. Menepikan
C. Meminggirkan
D. Memojokkan
E. Merusak

19. ISRAF = . . . . . . . .
A. Mashur
B. Boros
C. Hemat
D. Bebas
E. Mustahil

20. KORVE = . . . . . . . .
A. Kapal
B. Diskon
C. Perjanjian
D. Kerja
E. Kejang

21. KONGSI = . . . . . . . .
A. Komunitas
B. Alamat
C. Perseroan
D. Ikatan
E. Organisasi

22. UGAHARI = . . . . . . . .
A. Mewah
B. Sederhana
C. Miskin
D. Kaya
E. Sabar

23. EVIDEN = . . . . . . . .
A. Berani
B. Semu
C. Nyata
D. Karakteristik
E. Pola

24. FEODAL = . . . . . . . .
A. Pribumi
B. Konservatif
C. Modern
D. Berkembang
E. Terpadu

25. BUSTAN = . . . . . . . .
A. Teras
B. Kebun
C. Butik
D. Jubah
E. Buruh

Kunci Jawaban

1 .B      11 .D       21 .C
2 .B      12 .A       22 .B
3 .B      13 .D       23 .C
4 .B      14 .D       24 .B
5 .C      15 .C        25 .B
6 .E      16. B
7 .D      17 .A
8 .B      18. D
9 .E      19 .B
10. C     20 .D

Demikian artike cerdasakuntansi.com yang membahas tentang Psikotes Sinonim Part 5 yang bertujuan memahami soal psikotes untuk memasuki dunia pekerjaan

Baca juga :

Psikotes Verbal
Psikotes Sinonim Part 7
Psikotes Sinonim Part 6
Pendanaan Kata : Psikotes, Sinonim, Antonim, Analogi
Psikotes Sinonim Part 5
Psikotes Sinonim Part 4
Psikotes Sinonim Part 3
Psikotes Sinonim Part 2
Psikotes Silogisme
Psikotes Sinonim Part 1

Psikotes Sinonim Part 4

admin
1 min read

Psikotes Sinonim Part 3

admin
1 min read

Psikotes Sinonim Part 2

admin
2 min read