Psikotes Sinonim Part 2

2 min read

Psikotes Sinonim Part 2
Psikotes Sinonim Part 2

Soal sinonim belajar dalam memahami tes sinonim terdapat 40 soal dan pembahasanya

Psikotes Sinonim

1. BABUT = . . . . . . . .
A. Sprei
B. Tikar
C. Matlas
D. Karpet
E. Permadani

2. HIBRIDASI = . . . . . . . .
A. Penyuburan
B. Penyilangan
C. Peristirahatan
D. Penjaringan
E. Unggulan

3. DEPENDENSI = . . . . . . . .
A. Mengharapkan
B. Subsidi
C. Tergantung
D. Swadaya
E. Mandiri

4. KUNYUK = . . . . . . . .
A. Gorila
B. Kera kecil
C. Kuda
D. Sial
E. Macan

5. AMBIGUITAS = . . . . . . . .
A. Makna lugas
B. Denotasi
C. Gamblang
D. Harfiah
E. Makna ganda

6. BIBLIOGRAFI = . . . . . . . .
A. Daftar pustaka
B. Biografi
C. Otobiografi
D. Taman pustaka
E. Daftar grafik

7. INSINUASI = . . . . . . . .
A. Memaki
B. Sinis
C. Intuisi
D. Halusinasi
E. Sindiran

8. TUNA GRAHITA = . . . . . . . .
A. Cacat mental
B. Tidak mengetahui
C. Cacat tubuh
D. Tak bergairah
E. Tuli

9. NEGOSIASI = . . . . . . . .
A. Musyawarah
B. Perundingan
C. Kongres
D. Konferensi
E. Damai

10. EVOKASI = . . . . . . . .
A. Penyelamatan
B. Evakuasi
C. Menggugah Rasa
D. Provokasi
E. Perasaan

11. BUBUT = . . . . . . . .
A. Urut
B. Potong
C. Cabut
D. Asah
E. Poles

12. ALGORITMA = . . . . . . . .
A. Alternatif
B. Prosedur Pemecahan
C. Aritmatika
D. Irama Nada
E. Software

13. INSOMNIA = . . . . . . . .
A. Istirahat
B. Tak bisa duduk
C. Tak bisa istirahat
D. Tak bisa tidur
E. Tidur

14. PROMOVENDUS = . . . . . . . .
A. Pengajuan proposal
B. Calon Magister
C. Calon Doktor
D. Promotor
E. Teknologi tepat guna

15. DELIK = . . . . . . . .
A. Sembunyi
B. Duplik
C. Pelanggaran hukum
D. Kasus kriminal
E. Tindak asusila

16. DISTORSI = . . . . . . . .
A. Nondeskripsi
B. Penyalahgunaan
C. Kesalahpahaman
D. Pengurangan
E. Penyimpangan

17. PROMOSI = . . . . . . . .
A. Perkenalan
B. Pemasaran
C. Kenaikan pangkat
D. Iklan
E. Propaganda

18. INTERPELASI = . . . . . . . .
A. Penyisipan kata
B. Antar sistem
C. Interprestasi
D. Hak bertanya
E. Hak anggaran

19. GALAT = . . . . . . . .
A. Batas hitungan
B. Keliru
C. Cacat
D. Pendekatan
E. Hitungan

20. GENJAH = . . . . . . . .
A. Panen masal
B. Keserasian habitat
C. Kesamaan gen
D. Cepat ditanam
E. Cepat berbuah

21. HAYATI = . . . . . . . .
A. Menjiwai
B. Meresapi
C. Biologi
D. Botani
E. Hidup

22. DONASI = . . . . . . . .
A. Peranan
B. Distribusi
C. Bantuan
D. Kontribusi
E. Dana

23. KAMPIUN = . . . . . . . .
A. Ahli
B. Juara
C. Bintang
D. Terbaik
E. Lampion

24. BONUS = . . . . . . . .
A. Tunjangan
B. Diskon
C. Bantuan
D. Premi
E. Hadiah

25. IZIN = . . . . . . . .
A. Niscaya
B. Mesti
C. Hak
D. Biar
E. Wenang

26. IDENTITAS = . . . . . . . .
A. Jasmani
B. Ciri-ciri
C. Tauladan
D. Sidik jari
E. Gambar

27. RELUNG = . . . . . . . .
A. Dangkal
B. Panjang
C. Labirin
D. Ruang
E. Dalam

28. SPIRAL = . . . . . . . .
A. Melengkung
B. Lurus
C. Sulur Batang
D. Bulatan
E. Kawat

29. DIKTE = . . . . . . . .
A. Perintah
B. Imla
C. Diktator
D. Paksa
E. Arahkan

30. STAGNAN = . . . . . . . .
A. Sempit
B. Terbagi
C. Mulus
D. Lancar
E. Tersendat

31. INSTRUKSI = . . . . . . . .
A. Opini
B. Pembelajaran
C. Tuntunan
D. Suruhan
E. Arahan

32. LUGAS = . . . . . . . .
A. Lincah
B. Tepat
C. Langsung
D. Sederhana
E. Benar

33. PROGRESIF = . . . . . . . .
A. Mutakhir
B. Maju
C. Terdepan
D. Cepat
E. Kecanggihan

34. REKANAN = . . . . . . . .
A. Dagang
B. Perlindungan
C. Bisnis
D. Relasi
E. Kebohongan

35. PEDAR = . . . . . . . .
A. Pisah
B. Encer
C. Getah
D. Tajam
E. Getir

36. INTERPRETASI = . . . . . . . .
A. Perkiraan
B. Perkataan
C. Tafsir
D. Dugaan
E. Rekaan

37. MOTIF = . . . . . . . .
A. Wujud
B. Gambar
C. Pola
D. Motivasi
E. Semangat

38. MAYA = . . . . . . . .
A. Rabun
B. Teknologi
C. Khayalan
D. Alam
E. Nyata

39. MUFAKAT = . . . . . . . .
A. Setuju
B. Abstain
C. Musyawarah
D. Rapat
E. Demokratis

40. BAHTERA = . . . . . . . .
A. Rumah
B. Perahu
C. Sejahtera
D. Pernikahan
E. Bahagia

1. E     11. C     21 .E    31. E
2 .B     12 .B     22 .D    32. D
3 .C     13 .D     23 .B    33 .B
4 .B     14 .C     24 .B    34 .D
5 .E     15 .C     25 .D    35 .E
6 .A     16 .E    26 .B     36 .C
7 .E     17 .C    27. D    37 .C
8 .A     18 .D    28. C     38 .C
9 .B     19 .B    29 .B    39 .A
10. C    20 .E    30 .E    40 .B

Demikian artike cerdasakuntansi.com yang membahas tentang Psikotes Sinonim Part 2 yang bertujuan memahami soal psikotes untuk memasuki dunia pekerjaan

Baca juga :

Psikotes Verbal
Psikotes Sinonim Part 7
Psikotes Sinonim Part 6
Pendanaan Kata : Psikotes, Sinonim, Antonim, Analogi
Psikotes Sinonim Part 5
Psikotes Sinonim Part 4
Psikotes Sinonim Part 3
Psikotes Sinonim Part 2
Psikotes Silogisme
Psikotes Sinonim Part 1

Psikotes Sinonim Part 4

admin
1 min read

Psikotes Sinonim Part 3

admin
1 min read

Psikotes Silogisme

admin
2 min read