Psikotes Sinonim Part 6

2 min read

Psikotes Sinonim Part 6
Rate
Psikotes-sinonim-part-6
Psikotes Sinonim Part 6

Psikotes Sinonim Part 6 belajar dalam memahami tes sinonim  yang  terdapat 40 soal dan pembahasanya. 

Tes Psikotes Sinonim

1. AKURAT = . . . . . . . .
A. Ralat
B. Saksama
C. Selidik
D. Limit
E. Aproksimasi

2. CLASS = . . . . . . . .
A. State
B. Kamar
C. Ruangan
D. Tingkatan
E. Group

3. CANGGIH = . . . . . . . .
A. Sophisticated
B. Sulit
C. Mutakhir
D. Kompleks
E. Sukar

4. OTODIDAK = . . . . . . . .
A. Rehabilitasi kerusakan tulang
B. Cara belajar siswa aktif
C. Pendidikan luar biasa
D. Cara mengajar anak tuna grahita
E. Maju dengan belajar sendiri

5. LATIF = . . . . . . . .
A. Atraktif
B. Bersahaja
C. Aktif
D. Natural
E. Indah

6. GAJI = . . . . . . . .
A. Honor
B. Bonus
C. Tunjangan
D. Pekerjaan
E. Pencaharian

7. REGISTRASI = . . . . . . . .
A. Jadwal ulang
B. Pengaturan
C. Register
D. Pendaftaran Kembali
E. Pendaftaran

8. BOGA = . . . . . . . .
A. Makanan nikmat
B. Resep
C. Menu
D. Pakaian pengantin
E. Pakaian kebesaran

9. EKLIPS = . . . . . . . .
A. Gerhana
B. Penjepit buku
C. Garis khatulistiwa
D. Gaya gravitasi
E. Lonjong

10. MUKJIZAT = . . . . . . . .
A. Takjub
B. Barakah
C. Karamah
D. Safaat
E. Ashifa

11. DEDIKASI = . . . . . . . .
A. Track record
B. Pengabdian
C. Pengampunan
D. Karier
E. Pekerjaan

12. PROVOKASI = . . . . . . . .
A. Menakut-nakuti
B. Adu domba
C. Pancingan
D. Mengundang musuh
E. Promotor

13. ANULIR = . . . . . . . .
A. Pemberatan
B. Abolisi
C. Regresi
D. Penambahan
E. Analisa

14. GASAL = . . . . . . . .
A. Unik
B. Aneh
C. Gabah
D. Genap
E. Ganjil

15. BULAT = . . . . . . . .
A. Bola
B. Lingkaran
C. Bundar
D. Lonjong
E. Oval

16. ALTERNATIF = . . . . . . . .
A. Cara lain
B. Prosedur pemecahan
C. Prinsip dasar
D. Main stream
E. Pedoman

17. BONANZA = . . . . . . . .
A. Peternakan
B. Perayaan
C. Judul sinetron
D. Daerah subur
E. Sumber kesenangan

18. ZENIT = . . . . . . . .
A. Bintang
B. Langit
C. Puncak
D. Jenis batu
E. Batu

19. KOORDINATOR = . . . . . . . .
A. Bos
B. Ayah
C. Ketua
D. Kepala
E. Manajer

20. EKSKAVASI = . . . . . . . .
A. Tangga elevator
B. Penggalian
C. Pertolongan
D. Penggalian
E. Pengangkutan

21. KONTRAS = . . . . . . . .
A. Perpecahan
B. Tidak suram
C. Jelas
D. Cerah
E. Perbedaan nyata

22. NUANSA = . . . . . . . .
A. Anasir
B. Perbedaan makna
C. Aspek
D. Wawasan
E. Cakrawala

23. EKSODUS = . . . . . . . .
A. Penampungan
B. Pengusiran
C. Penguatan
D. Sisi miring
E. Perampingan

24. ITERASI = . . . . . . . .
A. Interaksi
B. Identifikasi
C. Perulangan
D. Hubungan
E. Sublimasi

25. LEGITIMASI = . . . . . . . .
A. Penghubung
B. Pengaturan
C. Pengikat
D. Pengesahan
E. Pengendalian

26. CERUK = . . . . . . . .
A. Lekuk
B. Simpang
C. Pusat
D. Tanda
E. Jurang

27. AFIRMASI = . . . . . . . .
A. Penerbitan
B. Perlakuan
C. Penegasan
D. Penentuan
E. Penekanan

28. REKOGNISI = . . . . . . . .
A. Pengakuan
B. Pengembalian
C. Tuntutan
D. Perubahan
E. Pemberitahuan

29. HOSTES = . . . . . . . .
A. Pramusyahwat
B. Pramuria
C. Pramuniaga
D. Pramusaji
E. Pramugari

30. KLARIFIKASI = . . . . . . . .
A. Permintaan
B. Pengaturan
C. Klasifikasi
D. Penentuan
E. Penjelasan

31. JENGGALA = . . . . . . . .
A. Hutan
B. Lebat
C. Sabana
D. Gurun
E. Bukit

32. SABAN = . . . . . . . .
A. Pernah
B. Sejalan
C. Jarang
D. Tiap-tiap
E. Sekali

33. GANCU = . . . . . . . .
A. Golok
B. Timbangan
C. Karung
D. Serokan
E. Pengait

34. RELATIF = . . . . . . . .
A. Biasa
B. Statis
C. Pasti
D. Nisbi
E. Ukuran

35. TASIK = . . . . . . . .
A. Lembah
B. Danau
C. Rawa
D. Selat
E. Sungai

36. RANAH = . . . . . . . .
A. Domain
B. Asal
C. Hutan
D. Kampung
E. Tanah

37. NANAR = . . . . . . . .
A. Malu
B. Kosong
C. Bingung
D. Berani
E. Tajam

38. AGITATOR = . . . . . . . .
A. Pemerhati
B. Agli Pidato
C. Orator
D. Penghasut
E. Pembela

39. ENTITAS = . . . . . . . .
. A. Kualitas
B. Sumbangsih
C. Wujud
D. Jumlah
E. Tak terbatas

40. ANGOT = . . . . . . . .
A. Kumat
B. Seperti
C. Kacau
D. Andai
E. Atau

Kunci Jawaban

1. B      11. B      21. E       31. A
2 .E      12 .C      22 .B       32 .D
3 .A      13 .C      23 .B       33 .E
4 .E      14 .E      24 .C       34 .D
5 .E      15 .C      25. D       35 .B
6 .A      16 .A     26 .A       36 .A
7 .E      17 .E      27 .C       37. C
8 .A      18 .C      28 .A      38 .D
9 .A      19 .C      29 .B       39 .C
10. C     20 .B    30 .E       40 .A

Demikian artike cerdasakuntansi.com yang membahas tentang Psikotes Sinonim Part 6 yang bertujuan memahami soal psikotes untuk memasuki dunia pekerjaan

Baca juga :

Psikotes Verbal
Psikotes Sinonim Part 7
Psikotes Sinonim Part 6
Pendanaan Kata : Psikotes, Sinonim, Antonim, Analogi
Psikotes Sinonim Part 5
Psikotes Sinonim Part 4
Psikotes Sinonim Part 3
Psikotes Sinonim Part 2
Psikotes Silogisme
Psikotes Sinonim Part 1

Psikotes Sinonim Part 4

admin
1 min read

Psikotes Sinonim Part 3

admin
1 min read

Psikotes Sinonim Part 2

admin
2 min read