Sinonim dan Antonim : (Latihan Soal CPNS)

2 min read

Soal CPNS Sinonim dan Jawabannya
Soal-CPNS-Sinonim-dan-Jawabannya
Latihan Soal CPNS : Sinonim dan Antonim

Sinonim dan Antonim

Verbal Sinonim

1. MUKADIMAH = ….
A. Prapendapat
B. Keterangan
C. Salam
D. Bagian
E. Pendahuluan
Jawaban : E

2. BENCANA = ….
A. Bantuan
B. Lawan
C. Bala
D. Rapat Sekali
E. Kawan
Jawaban: C

3. ADIKSI = ….
A. Reaksi
B. Ketagihan
C. Kebingungan
D. Fiksi
E. Afiksasi
Jawaban: B

4. TANGSI = ….
A. Sanksi
B. Tangkis
C. Tangkas
D. Barak
E. Logistik
Jawaban: D

5. OPINI = ….
A. Pengetahuan
B. Pendapatan
C. Pendapat
D. Jabatan
E. Jaminan
Jawaban: C

(*Sinonim dan Antonim)

6. SWAKARYA = ….
A. Swakarsa
B. Swadaya
C. Hasil Karya Sendiri
D. Dengan Kekuatan Sendiri
E. Swasembada
Jawaban: D

7. VIBRASI = ….
A. Abrasi
B. Getaran
C. Fluktuasi
D. Dinamika
E. Vibrator
Jawaban: B

8. LINDU = ….
A. Rindu
B. Sendu
C. Kangen
D. Pilu
E. Gempa Bumi
Jawaban: E

9. KOLERASI = ….
A. Identifikasi
B. Gambaran
C. Sublimasi
D. Harapan
E. Hubungan
Jawaban: E

10. GESIT = ….
A. Lincah
B. Malas
C. Sombong
D. Ramah
E. Gembira
Jawaban: A

(*Sinonim dan Antonim)

11. ELABORASI = . . . . . . . .
A. Penyusunan dalil
B. Pendadaran
C. Penjelasan terperinci
D. Kontrak kerja
E. Penugasan untuk kerja
Jawaban : C

12. KONVENSI = . . . . . . . .
A. Kebijakan
B. Kesamaan
C. Kesimpulan
D. Kesepakatan
E. Keputusan
Jawaban : D

13. APORISMA = . . . . . . . .
A. Apriori
B. Maksimal
C. Bentuk
D. Pendekatan
E. Prima
Jawaban : B

14. DEHIDRASI = . . . . . . . .
A. Deliberasi
B. Proses penyusutan air
C. Kehilangan cairan tubuh
D. Dekapitalisasi
E. Proses penyaringan
Jawaban : C

15. PORTO = . . . . . . . .
A. Segel
B. Materai
C. Perangko
D. Biaya
E. Dana
Jawaban : D

16. SEREBRUM = . . . . . . . .
A. Otak besar
B. Otak kecil
C. Selebritis
D. Balneum
E. Upacara
Jawaban : A
17. MOBILITAS = . . . . . . . .
A. Motivasi
B. Lalu-lintas
C. Dinamis
D. Gerak
E. Dorongan
Jawaban : D

18. BONAFIDE = . . . . . . . .
A. Tegar
B. Jenis bonsai
C. Catatan
D. Surat berharga
E. Dapat dipercaya
Jawaban : E

19. SINE QUA NON = . . . . . . . .
A. Selalu negatif
B. Kelengkapan
C. Air mineral
D. Harus ada
E. Tiada berair
Jawaban : D

20. KLEPTOFOBIA = . . . . . . . .
A. Takut kecurian
B. Penyakit suka mencuri
C. Tergila-gila
D. Terbayang
E. Berlebih-lebihan
Jawaban : A

(*Sinonim dan Antonim)

21. KOLUSI = . . . . . . . .
A. Suap
B. Manipulasi
C. Kongkalikong
D. Korupsi
E. Sembunyi
Jawaban : C

22. EKAMATRA = . . . . . . . .
A. Estimasi ukuran
B. Suku tunggal
C. Fisika
D. Metafisika
E. Gradien
Jawaban : C

23. PROTEKSI = . . . . . . . .
A. Pengawalan
B. Perlindungan
C. Pengawasan
D. Pengamanan
E. Penjagaan
Jawaban : B

24. BAGAK = . . . . . . . .
A. Bergaya
B. Nama burung
C. Penakut
D. Seperti
E. Pemberani
Jawaban : E

25. TANGKAL = . . . . . . . .
A. Cegah
B. Tak mempan
C. Lelang
D. Rangkul
E. Mempan
Jawaban : A

26. VIRTUAL = . . . . . . . .
A. Hiponema
B. Maya
C. Nyata
D. Virgin
E. Impian
Jawaban : E

27. FRIKSI = . . . . . . . .
A. Kasar
B. Licin
C. Desakan
D. Sedih
E. Tidak berdaya
Jawaban : C

28. HUKUMAN = . . . . . . . .
A. Aturan
B. Penjara
C. Denda
D. Delik aduan
E. Larangan
Jawaban : C

29. HIBRIDA = . . . . . . . .
A. Cepat berbuah
B. Tanaman rendah
C. Cangkokan
D. Antar tanaman
E. Bibit unggul
Jawaban : E

30. RESIDU = . . . . . . . .
A. Reduksi
B. Remisi
C. Sisa
D. Ampas
E. Hasil
Jawaban : C

(*Sinonim dan Antonim)

Soal antonim

1. NOMADIK >< . . . . .
A. Tak teratur
B. Anomali
C. Sesuai warna
D. Mapan
E. Menetap

2. ANTIPATI >< . . . . .
A. Melawan
B. Setuju
C. Lekas mati
D. Simpati
E. Bertahan hidup

3. KHAS >< . . . . .
A. Khusus
B. Wabul Khusus
C. Inklusif
D. Ekslusif
E. Umum

4. IBU >< . . . . .
A. Anak
B. Putri
C. Nenek
D. Kakek
E. Cucu

5. MUSKIL >< . . . . .
A. Mustahil
B. Mungkin
C. Jahil
D. Hal
E. Andil

(*Sinonim dan Antonim)

6. VOKAL >< . . . . .
A. Patuh
B. Oval
C. Pendiam
D. Konsonan
E. Fokus

7. SPORADIS >< . . . . .
A. Jarang
B. Kerap
C. Laten
D. Seperti
E. Berhenti

8. SEKULER >< . . . . .
A. Keagamaan
B. Serikat
C. Pemberian
D. Duniawi
E. Kedua

9. RAWAN >< . . . . .
A. Lazim
B. Awam
C. Rahasia
D. Aman
E. Nyaman

10. AMATIR >< . . . . .
A. Kuatir
B. Kampiun
C. Jago
D. Profesor
E. Teknologi

(*Sinonim dan Antonim)

11. ABSURD >< . . . . .
A. Omong kosong
B. Kekecualian
C. Tak terpakai
D. Masuk akal
E. Mustahil

12. ANGGARA >< . . . . .
A. Kasih
B. Gembira
C. Jinak
D. Sengsara
E. Lunak

13. PROMINEN >< . . . . .
A. Biasa
B. Konsisten
C. Tak setuju
D. Perintis
E. Konsekuen

14. CANGGIH >< . . . . .
A. Moderen
B. Terlambat
C. Diam
D. Kuno
E. Sederhana

15. KONKAF >< . . . . .
A. Konveks
B. Optik
C. Lensa
D. Cekung
E. Konveksi

16. PERINTIS >< . . . . .
A. Pioner
B. Pembawa
C. Generasi
D. Pewaris
E. Pendahulu

17. TINGGI >< . . . . .
A. Bawah
B. Kerdil
C. Kecil
D. Rendah
E. Pendek
18. GEGAI >< . . . . .
A. Petir
B. Sahih
C. Lemah
D. Kuat
E. Berhasil

19. TETIRAN >< . . . . .
A. Petir
B. Asli
C. Amatiran
D. Imitasi
E. Palsu

20. EKSPRESI >< . . . . .
A. Kuasai
B. Cepat
C. Lambat
D. Impresi
E. Reaksi

(*Sinonim dan Antonim)

21. TEKS >< . . . . .
A. Naskah
B. Konteks
C. Tekstil
D. Tekstur
E. Lateks

22. TAKZIM >< . . . . .
A. Lazim
B. Yakin
C. Patuh
D. Hormat
E. Acuh

23. APRIORI >< . . . . .
A. Unggulan
B. Tidak istimewa
C. Proporsi
D. Aposteriori
E. Prioritas

24. EKLEKTIK >< . . . . .

A. Elektronik
B. Didaktik
C. Tidak pilih-pilih
D. Memilih
E. Eksentrik

25. ASLI >< . . . . .
A. Kuno
B. Sederhana
C. Duplikat
D. Murni
E. Orisinil

Kunci Jawaban :

1. E       11. D      21. B
2 .D       12 .C      22 .E
3 .E       13 .A      23 .D
4 .A       14 .E      24 .C
5 .B       15 .A      25 .C
6 .D       16 .D
7 .B       17 .D
8 .A       18 .D
9 .D       19 .B
10. C      20 .D

 

Demikian Artikel cerdasakuntansi.com mengenai Latihan Soal CPNS : Sinonim dan Antonim, semoga artikel ini dapat bermanfaat. Terima kasih

Baca Juga :

CPNS : Soal Pancasila dan UUD 1945

CPNS : Pancasila

CPNS : Bidang Tata Negara

Psikotes Verbal

Psikotes Sinonim Part 7

Psikotes Sinonim Part 6

Psikotes Sinonim Part 5

Psikotes Sinonim Part 4

Psikotes Sinonim Part 3

Psikotes Sinonim Part 2

Psikotes Sinonim Part 1

Psikotes Verbal

admin
4 min read

Psikotes Sinonim Part 7

admin
1 min read

Psikotes Sinonim Part 6

admin
2 min read