Psikotes Antonim Part 3

57 sec read

Psikotes Antonim Part 3
Psikotes Antonim Part 3

Psikotes

Psikotes Antonim Part 3 belajar dalam memahami tes antonim terdapat 25 soal dan pembahasanya 

Soal TPA Antonim

1. OFFENSI
a. Pertahanan
b. Agresif
c. Ofisial
d. Pemanas
e. Menyerang

2. SEKULER
a. Ilmiah
b. Keagamaan
c. Pandangan
d. Maju
e. Duniawi

3. MUSKIL
a. Tidak terjadi
b. Rapat
c. Jahil
d. Mungkin
e. Lalai

4. NOMADIK
a. Kemauan
b. Menetap
c. Berburu
d. Berpindah-pindah
e. Layak

5. UNIVERSAL
a. Lembaga
b. Kausal
c. Parsial
d. Eksklusif
e. Menyeluruh

(*Psikotes)

6. PRAKTIS
a. Ahli
b. Simpel
c. Efektif
d. Teoritis
e. Cepat

7. GEMBIRA
a. Senang
b. Melankolis
c. Marah
d. Merajuk
e. Gelisah

8. DEBET
a. Penagihan
b. Kepastian
c. Nasabah
d. Pengeluaran
e. Keraguan

9. BERSIMBAH
a. Berlumur
b. Menempel
c. Kering
d. Basah
e. Bersih

10. AMATIR
a. Jago
b. Golongan
c. Peneliti
d. Was-was
e. Kampiun

(*Psikotes)

11. EPILOG
a. Dialog
b. Narator
c. Pertunjukan
d. Prolog
e. Komentator

12. REVOLUSI
a. Pengalihan
b. Pengembalian
c. Evolusi
d. Penyerangan
e. Perubahan

13. HIGIENIS
a. Kesehatan
b. Rusak
c. Kotor
d. Budaya
e. Bersih

14. SPORADIS
a. Terus
b. Jarang
c. Kejam
d. Lewat
e. Sering

15. LEGISLATIF
a. Eksekutif
b. Eksekusi
c. Korupsi
d. Paranormal
e. Yudikatif

(*Psikotes)

16. KENDALA
a. Pendukung
b. Bimbingan
c. Faktor-Faktor
d. Dorongan
e. Mustahak

17. OTORITAS
a. Liberalis
b. Republik
c. Otoriter
d. Demokratis
e. Monarki

18. KALEIDOSKOP
a. Warna-warni
b. Seragam
c. Penanggalan
d. Pengulangan
e. Pengumpulan

19. KAPABEL
a. Limpat
b. Serakah
c. Ahli
d. Curang
e. Bodoh

20. KEBIJAKAN
a. Kebaikan
b. Kecerobohan
c. Kesalahan
d. Keputusan
e. Kehancuran

(*Psikotes)

21. EKSTRINSIK
a. Tradisional
b. Modern
c. Keluar
d. Internal
e. Gaya

22. KAKU
a. Keras
b. Nakal
c. Elastis
d. Bandel
e. Jera

23. REMISI
a. Penambahan
b. Pemberlakuan
c. Imbau
d. Pengulangan
e. Pemeriksaan

24. POSITIF
a. Benar
b. Jelas
c. Ragu-ragu
d. Harus
e. Pecah

25. FONEM
a. Bunyi
b. Kata
c. Tutur
d. Huruf
e. Morfem

Jawaban Tes TPA Antonim

1 a. Pertahanan
2 b. Keagamaan
3 d. Mungkin
4 b. Menetap
5 c. Parsial
6 d. Teoritis
7 b. Melankolis
8 d. Pengeluaran
9 c. Kering
10 e. Kampiun
11 d. Prolog
12 c. Evolusi
13 c. Kotor
14 e. Sering
15 a. Eksekutif
16 a. Pendukung
17 d. Demokratis
18 b. Seragam
19 e. Bodoh
20 b. Kecerobohan
21 d. Internal
22 c. Elastis
23 a. Penambahan
24 c. Ragu-ragu
25 e. Morfem

Demikian artike cerdasakuntansi.com yang membahas tentang Psikotes Antonim Part 3 yang bertujuan memahami soal psikotes untuk memasuki dunia pekerjaan

Baca Juga :

Psikotes Antonim Part 1

Psikotes Antonim Part 2

Psikotes Antonim Part 3

Psikotes Antonim Part 4

Psikotes Antonim Part 5

Psikotes Antonim Part 6

Psikotes Verbal

admin
4 min read

Psikotes Sinonim Part 7

admin
1 min read

Psikotes Sinonim Part 6

admin
2 min read