Psikotes Sinonim Part 1

1 min read

Psikotes Sinonim
Psikotes Sinonim

Psikotes Sinonim Part 1

1. MANIFESTO = . . . . . . . .
A. Keuntungan
B. Investasi
C. Stabilitas
D. Korupsi
E. Deklarasi

2. ABOLISI = . . . . . . . .
A. Kepercayaan
B. Kepatuhan
C. Pemberian mandat
D. Penghapusan hukuman
E. Pemberian maaf

3. WAGON = . . . . . . . .
A. Rel
B. Gerbong
C. Roda
D. Upah
E. Bendungan

4. NISBAH = . . . . . . . .
A. Angka
B. Bilangan
C. Skala
D. Pecahan
E. Pembilang

5. KELIR = . . . . . . . .
A. Selubung
B. Jalur
C. Pemisah
D. Layar
E. Penahan

(*Psikotes Sinonim)

6. AVERSI = . . . . . . . .
A. Awam
B. Iri
C. Hobi
D. Anarki
E. Sombong

7. BOYAK = . . . . . . . .
A. Lalai
B. Hambar
C. Sedap
D. Segar
E. Layu

8. MUKADIMAH = . . . . . . . .
A. Prapendapat
B. Keterangan
C. Salam
D. Bagian
E. Penduhuluan

9. BENCANA = . . . . . . . .
A. Bantuan
B. Lawan
C. Bala
D. Rapat Sekali
E. Kawan

10. ADIKSI = . . . . . . . .
A. Reaksi
B. Ketagihan
C. Kebingungan
D. Fiksi
E. Afiksasi

(*Psikotes Sinonim)

11. TANGSI = . . . . . . . .
A. Sanksi
B. Tangkis
C. Tangkas
D. Barak
E. Logistik

12. OPINI = . . . . . . . .
A. Pengetahuan
B. Pendapatan
C. Pendapat
D. Jabatan
E. Jaminan

13. SWAKARYA = . . . . . . . .
A. Swakarsa
B. Swadaya
C. Hasil Karya Sendiri
D. Dengan Kekuatan Sendiri
E. Swasembada

14. VIBRASI = . . . . . . . .
A. Abrasi
B. Getaran
C. Fluktuasi
D. Dinamika
E. Vibrator

15. LINDU = . . . . . . . .
A. Rindu
B. Sendu
C. Kangen
D. Pilu
E. Gempa Bumi

(*Psikotes Sinonim)

16. KOLERASI = . . . . . . . .
A. Identifikasi
B. Gambaran
C. Sublimasi
D. Harapan
E. Hubungan

17. GESIT = . . . . . . . .
A. Lincah
B. Malas
C. Sombong
D. Ramah
E. Gembira

18. ELITIS = . . . . . . . .
A. Terpandang
B. Terpercaya
C. Terbaik
D. Terbatas
E. Terkaya

19. BAKU = . . . . . . . .
A. perkiraan
B. standar
C. umum
D. normal
E. asli

20. PROTESIS = . . . . . . . .
A. hipotetis
B. praduga
C. thesis
D. disertasi
E. buatan

(*Psikotes Sinonim)

21. DIKOTOMI = . . . . . . . .
A. dibagi dua
B. dua kepala
C. kembar dua
D. dua kekuatan
E. dwi fungsi

22. AGUN = . . . . . . . .
A. Gadai
B. Hutang
C. Simpan
D. Pinjam
E. Buang

23. ANDAL = . . . . . . . .
A. dampak
B. lingkungan
C. tangguh
D. bebal
E. terbelakang

24. NARATIF = . . . . . . . .
A. prosa
B. puisi
C. deskriptif
D. timbalbalik
E. terinci

25. KISI-KISI = . . . . . . . .
A. alat penangkap ikan
B. alat hitung
C. tabel
D. terali
E. pola kerja

Kunci Jawaban


1. E    11 .D   21 .A
2. D    12. C    22. A
3 .B    13 .C    23 .C
4. C    14 .B    24 .C
5 .D   15 .E    25. D
6 .B   16 .E
7 .B    17 .A
8 .E    18. A
9 .C    19. B
10 .B 20 .E

 

Demikian artike cerdasakuntansi.com yang membahas tentang Psikotes Sinonim Part 1 yang bertujuan memahami soal psikotes untuk memasuki dunia pekerjaan

Baca juga :

Psikotes Verbal
Psikotes Sinonim Part 7
Psikotes Sinonim Part 6
Pendanaan Kata : Psikotes, Sinonim, Antonim, Analogi
Psikotes Sinonim Part 5
Psikotes Sinonim Part 4
Psikotes Sinonim Part 3
Psikotes Sinonim Part 2
Psikotes Silogisme
Psikotes Sinonim Part 1

Psikotes Sinonim Part 4

admin
1 min read

Psikotes Sinonim Part 3

admin
1 min read

Psikotes Sinonim Part 2

admin
2 min read