Psikotes Antonim Part 1

1 min read

Psikotes Antonim
Rate
Psikotes Antonim

Psikotes Antonim : belajar dalam memahami tes antonim terdapat 25 soal dan pembahasanya 

1. HIRAU >< . . . . .
A. Lupa
B. Ingat
C. Lalai
D. Kolase
E. Acuh

2. OPAS >< . . . . .
A. Porter
B. Komandan
C. Pesuruh
D. Pemimpin
E. Prajurit

3. CHAOS >< . . . . .
A. Normal
B. Hancur
C. Agama
D. Kacau
E. Labil

4. KASAR >< . . . . .
A. Gradasi
B. Kasap
C. Rata
D. Lembut
E. Halus

5. ANGOT >< . . . . .
A. Payah
B. Sehat
C. Parah
D. Sakit
E. Dingin

6. PERLOP >< . . . . .
A. Absen
B. Datang
C. Pulang
D. Masuk
E. Kerja

7. GRATIFIKASI >< . . . . .
A. Revisi
B. Denda
C. Bonus
D. Hadiah
E. Potongan

8. TESIS >< . . . . .
A. Hipotesis
B. Epitesis
C. Sintetis
D. Antitesis
E. Sintaksis

9. ULTIMA >< . . . . .
A. Kesan
B. Akhir
C. Final
D. Awal
E. Biasa

10. CAPEK >< . . . . .
A. Lelah
B. Penat
C. Letih
D. Segar
E. Lemas

11. TIMPANG >< . . . . .
A. Pincang
B. Seimbang
C. Benar
D. Sama
E. Sempurna

12. LECO >< . . . . .
A. Cebol
B. Kate
C. Mungil
D. Kerdil
E. Raksasa

13. GENTAR >< . . . . .
A. Berani
B. Takut
C. Ragu
D. Malu
E. Tantang

14. KAPABEL >< . . . . .
A. Rajin
B. Piawai
C. Mampu
D. Bodoh
E. Pandai

15. GUGUR >< . . . . .
A. Rontok
B. Tunas
C. Salju
D. Jatuh
E. Tumbuh

16. REAKSI >< . . . . .
A. Daya tolak
B. Penggabungan
C. Penarikan
D. Daya tarik
E. Skema

17. NAAS >< . . . . .
A. Baik
B. Celaka
C. Lokasi
D. Rugi
E. Untung

18. FLEKSIBEL >< . . . . .
A. Luwes
B. Tak pilih-pilih
C. Selaras
D. Diam
E. Kaku

19. APATIS >< . . . . .
A. Ragu
B. Jujur
C. Obyektif
D. Tegas
E. Peduli

20. DIFUSI >< . . . . .
A. Pengumpulan
B. Penyebaran
C. Peningkatan
D. Penurunan
E. Pembanding

21. DISONANSI >< . . . . .
A. Diam
B. Disharmoni
C. Harmoni
D. Pasif
E. Ramai

22. BENGUK >< . . . . .
A. Apatis
B. Jujur
C. Heroik
D. Sedih
E. Gembira

23. BACAR >< . . . . .
A. Terbuka
B. Gagap
C. Berbeda
D. Galir
E. Diam

24. HETEROGEN >< . . . . .
A. Bervariasi
B. Beragam
C. Aneka macam
D. Homogen
E. Halogen

25. FEODAL >< . . . . .
A. Maskulin
B. Modern
C. Kolot
D. Sukma
E. Substansi

Pembahasan nya : 

1. B 11. B 21. C
2. D 12. E 22. E
3. A 13. A 23. B
4. E 14 .D 24 .D
5. B 15. E 25. B
6. E 16 .A
7. B 17. E
8. D 18. E
9. D 19 .E
10 .D 20 .A

Baca Juga :

Psikotes Antonim Part 1

Psikotes Antonim Part 2

Psikotes Antonim Part 3

Psikotes Antonim Part 4

Psikotes Antonim Part 5

Psikotes Antonim Part 6

Demikian artike cerdasakuntansi.com yang membahas tentang psikotes antonim yang bertujuan memahami soal psikotes untuk memasuki dunia pekerjaan

Psikotes Sinonim Part 4

admin
1 min read

Psikotes Sinonim Part 3

admin
1 min read

Psikotes Sinonim Part 2

admin
2 min read