Psikotes Sinonim Part 4

1 min read

Psikotes Antonim Part 4
Psikotes-Sinonim-Part-4
Psikotes-Sinonim-Part-4

contoh sinonim Part 4 belajar dalam memahami tes sinonim terdapat 25 soal dan pembahasanya

Contoh Sinonim dan pembahasanya

1. RANCU = . . . . . . . .
A. canggung
B. kacau
C. jorok
D. tidak wajar
E. semu

2. INTERUPSI = . . . . . . . .
A. Penyelaan
B. Penulisan
C. Penghasilan
D. Penundaan
E. Perlawanan

3. KOMITMEN = . . . . . . . .
A. Perjanjian
B. Persamaan
C. Kesepakatan
D. Ketaatan
E. Konsekuen

4. MENGOLEKSI = . . . . . . . .
A. mengirimkan
B. menempelkan
C. mengurutkan
D. mengumpulkan
E. Mengoreksi

5. KOALISI = . . . . . . . .
A. Persetujuan
B. Perbandingan
C. Persamaan
D. Penggabungan
E. Keselarasan

6. FOBIA = . . . . . . . .
A. Perasaan
B. Rasa takut
C. Mimpi Buruk
D. Tidak Bisa Tidur
E. kekuatan

7. AGITASI = . . . . . . . .
A. Ancaman
B. Permusuhan
C. Hasutan
D. Perlawanan
E. Penyerangan

8. SENTRAL = . . . . . . . .
A. Pokok
B. Pusat
C. Tengah
D. Ujung
E. Penting

9. EVALUASI = . . . . . . . .
A. Ujian
B. Pelajaran
C. Perbandingan
D. Perumusan
E. Penilaian

10. DEJURE = . . . . . . . .
A. Berdasar Kebiasaan
B. Berdasar Hukum
C. Berdasar Adat Istiadat
D. Berdasar Peraturan
E. Berdasar Kebijkan

11. MILITAN = . . . . . . . .
A. Anti penindasan
B. Ideologi
C. Agresif
D. Brutal
E. Penggolongan

12. MENJAJAKAN = . . . . . . . .
A. menjual
B. membagi
C. membawa
D. memberi
E. mencoba

13. PARADOKSAL = . . . . . . . .
A. Sejalan
B. Seiring
C. Ideal
D. Kontras
E. Konsisten

14. PEMBATASAN = . . . . . . . .
A. Wanita
B. Halus
C. Damu
D. Restriksi
E. Alim

15. HARTA BENDA = . . . . . . . .
A. Mal
B. Bencana
C. Zakat
D. Warisan
E. Sedekah

16. CIRI = . . . . . . . .
A. Watak
B. Jiwa
C. Karakteristik
D. Tabiat
E. Akhlak

17. TELITI = . . . . . . . .
A. cermat
B. ceroboh
C. cepat
D. ringkas
E. periksa

18. MENUNGGU = . . . . . . . .
A. mengharap
B. menanti
C. menyertai
D. merayu
E. melalui

19. SINTESIS = . . . . . . . .
A. Disertasi
B. Praduga
C. Thesis
D. Hipotesis
E. Buatan

20. DESKRIPTIF = . . . . . . . .
A. Puisi
B. Prosa
C. Naratif
D. Dedukatif
E. Gambaran

21. GAMBARAN = . . . . . . . .
A. Dimensi
B. Imajinasi
C. Harapan
D. Anggapan
E. Citra

22. TEMPAT = . . . . . . . .
A. Piringan hitam
B. Loka
C. Kebun
D. Bulan
E. Tanggal

23. KELAKAR = . . . . . . . .
A. Marah
B. Seloroh
C. Senang
D. Biasa
E. Rumit

24. ELASTIS = . . . . . . . .
A. Kaku
B. Plastik
C. Karet
D. Luwes
E. Keras

25. GUGAT = . . . . . . . .
A. Suruh
B. Paksa
C. Ambil
D. Marah
E. Tagih

Kunci Jawaban

1 .B      11 .C       21. E
2 .A      12 .A      22 .B
3 .C      13 .D      23 .B
4 .D      14 .D      24 .D
5 .D      15 .A      25 .E
6 .B      16 .C 
7 .C      17. A
8 .B      18 .B
9 .E      19 .E
10. B    20 .C

Demikian artike cerdasakuntansi.com yang membahas tentang Psikotes Sinonim Part 4 yang bertujuan memahami soal psikotes untuk memasuki dunia pekerjaan

Baca juga :

Psikotes Verbal
Psikotes Sinonim Part 7
Psikotes Sinonim Part 6
Pendanaan Kata : Psikotes, Sinonim, Antonim, Analogi
Psikotes Sinonim Part 5
Psikotes Sinonim Part 4
Psikotes Sinonim Part 3
Psikotes Sinonim Part 2
Psikotes Silogisme
Psikotes Sinonim Part 1

Psikotes Sinonim Part 3

admin
1 min read

Psikotes Sinonim Part 2

admin
2 min read

Psikotes Silogisme

admin
2 min read